Dokumenty robocze

Dokumenty robocze
Dokumenty robocze to wszystkie dokumenty związane z projektem, takie jak rysunki konstrukcyjne, dane techniczne i harmonogramy zbrojenia. Dokument roboczy stanowi również oświadczenie końcowe, które wszystkie strony uzgadniają i podpisują, jeśli konieczne są uzasadnione zmiany w projekcie.
5/5

(15)

Czytaj na blogu

Nasza oferta

Wybierz kurs dla siebie