Geodeta w branży budowlanej

Geodeta w branży budowlanej
Geodeta w branży budowlanej to specjalista, który zajmuje się geodezyjnymi pracami związanymi z planowaniem, projektowaniem, budową oraz użytkowaniem obiektów budowlanych. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie pomiarów terenowych, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, map oraz planów sytuacyjnych, kontrolowanie jakości wykonania prac związanych z budową, nadzór nad posadowieniem obiektów budowlanych, a także koordynacja prac geodezyjnych na placu budowy. Geodeci w branży budowlanej są ważnymi specjalistami, którzy zapewniają dokładność pomiarów, a tym samym unikanie późniejszych problemów w procesie budowlanym. W Polsce zarobki geodetów w branży budowlanej wynoszą średnio od 4 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie, ale wysokość wynagrodzenia zależy od doświadczenia, kwalifikacji oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wymagania dotyczące wykształcenia to zazwyczaj ukończone studia wyższe na kierunku geodezja lub inżynieria geodezyjna oraz uprawnienia geodezyjne.
/5

Czytaj na blogu

Nasza oferta

Wybierz kurs dla siebie