Geodezja

Geodezja
Geodezja to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem kształtu i rozmiarów Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. W kontekście budowlanym, geodezja odgrywa kluczową rolę, dostarczając precyzyjne dane niezbędne do projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych. Specjaliści w dziedzinie geodezji, czyli geodeci, przeprowadzają pomiary, które pozwalają na sporządzanie map, wytyczanie osi i granic budynków, dróg czy innych konstrukcji, jak również kontrolę geometrii budowli podczas realizacji inwestycji. Geodezja zapewnia także dane niezbędne do prowadzenia ksiąg wieczystych, wyznaczania granic działek i innych prac prawno-administracyjnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
5/5

(21 głosów)

Zobacz też

Czytaj na blogu

Nasza oferta

Wybierz kurs dla siebie