Zasypka rodzima

Zsypka rodzima
Zasypka rodzima to zasypka złożona z materiałów wydobywanych na terenie projektu. Jeśli podczas budowy pojawiły się problemy środowiskowe, rzadko zdarza się, aby inżynierowie korzystali z zasypki rodzimej jako z materiału zasypowego.
5/5

(21)

Czytaj na blogu

Nasza oferta

Wybierz kurs dla siebie